s01
Onderscheidend met een persoonlijk, helder advies.
Voor ondernemingen én particulieren.
s02
Onderscheidend met een persoonlijk, helder advies.
Voor ondernemingen én particulieren.
s03
Volledig ontzorgd en alles tijdig geregeld.
s04
Inzicht creëren door overzicht.
Helder. Nauwkeurig. Effectief.
s05
Een scherpe blik op uw jaarcijfers en optimale toepassing van de fiscale regels kan het verschil betekenen tussen bijbetalen en geld terugkrijgen...
s06
Onderscheidend met een persoonlijk, helder advies.
Voor ondernemingen én particulieren.
s07
Onderscheidend met een persoonlijk, helder advies.
Voor ondernemingen én particulieren.

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. BAG Belastingadvies & Administraties* aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content** op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan BAG Belastingadvies & Administraties, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn het juridisch eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van BAG Belastingadvies & Administraties.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.

 

*) BAG Belastingadvies & Administraties is een handelsnaam van BAG Administraties B.V., statutair gevestigd te Zeist.

**) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

 

BAG Belastingadvies & Administraties
Laan van Beek en Royen 40
3701 AK  ZeistT: 06 20 77 06 63


KvK: 72905883
btw: NL859281310B01